Nyheter

Kallelse till extrastämma 8 juni

Datum och tid: Onsdag den 8 juni 2022 kl. 18:00Lokal: Rest. Ikaros Barkarby Centrum Dagordning   1.    Stämman öppnas   2.    Godkännande av dagordning   3.    Val av stämmoordförande   4.    Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare   5.    Val…

Målning av parkeringsplatser

Alla betalparkeringar samt boendeparkeringar med digitalt parkeringstillstånd kommer att målas med start kl. 06.00 måndag 23 maj. Det innebär att vi tillfälligt inte kan parkera där. Bilfritt på betalparkeringarna på torget samt boendeparkering 301-315 med digitalt tillstånd Från kl. 22.00…

Parkering längs Flygarvägen

En sträcka på Flygarvägen mot Skälbyvägen har nu tillåten parkering i endast 20 minuter. Kommunen har förklarat att ”Justeringen av parkeringsreglering är till följd av arbetena i området och syftar till att möjliggöra hämtning och lämning för föräldrar till barn…