banner

Du skall ha minst en brandvarnare i din lägenhet och testa den regelbundet. Se även till att ha en handbrandsläckare så att du själv kan släcka en mindre brand om olyckan är framme. Mer information om brandskydd och hemsäkerhet hittar du hos t.ex. Brandskyddsföreningen.

Styrelsen arbetar regelbundet med SBA (systematiskt brandskyddsarbete). Har du frågor eller noterar något som skulle kunna utgöra en brandrisk, kontakta styrelsen.

I dokumentet nedan finns ytterligare information om brandskydd.

Brand- och säkerhetsinfo

Rulla till toppen