Förbjudet att ladda elbil i garage i vanlig 230v uttag

Det har kommit till vår vetskap att laddning av elbil har skett i garage i vanlig 230v uttag. Detta är strikt förbjudet och oansvarigt! Om vi upptäcker att detta sker så kommer vi säga upp er garageplats omgående.

Det är inte elsäkert att ladda via vanlig uttag då bilen kan belasta uttag förbi utlösningsvillkoret av säkringen vilket kan leda till brand. Bilar som är försedda med laddslad för vanliga uttag är säkra bara om dem har en egen gruppsäkring vid uttaget och även då kan inte elsäkert laddning garanteras.

Du sätter alla i bostaden i livsfara om elbrand bryter ut. Om brandkåren bedömer att det inte är säkert för dem att släcka då bilen kan sprängas så riskerar hela byggnaden brinna ner.

Var rädd om dig och dina grannar. Vi kommer inför nästa år utreda installation av laddplatser.

Rulla till toppen