banner

Föreningens p-platser och garage

  • Kontakta SBC kundtjänst, tel. 0771-722 722 för att ställa dig i kö till garage eller p-plats
  • För att få hyra garage/p-plats måste man ha ett registrerat fordon.
  • Man kan stå i kö för både garage och p-plats samtidigt men när garage tilldelas förverkas platsen i p-platskön. Vid tilldelning av p-plats behålls köplatsen till garage.
  • Grundregeln är 1 parkeringsplats (garage eller p-plats) per hushåll men man kan stå i kö för en ”andra” p-plats.  Köande utan p-plats går före.
  • Man kan stå i kö för byte av garage men då står medlemmen/hyresgästen för kontraktskostnaden.
  • Vid andrahandsuthyrning eller försäljning av bostaden sägs garage eller p-plats upp. Garage eller p-plats kan inte överlåtas.
  • Används garaget till annat, exempelvis förråd, kan det sägas upp enligt avtalet.
  • Man får inte hyra ut p-platsen till någon annan.
  • Efter att ha tackat nej till erbjudande 2 gånger eller inte svarat på erbjudande placeras man sist i kön.

Parkering förbjuden

Parkering förbjuden gäller på gårdar och framför garagen. Man får endast stanna utanför portarna för i- och utlastning.

Parkering

Parkeringar/garage med tillgång till el

Det är inte tillåtet att ladda sin elbil vid parkering med elstolpe eller eluttag i garage då systemet inte är anpassat för det. Elstolparna och uttagen i garagen är till för motorvärmare/kupévärmare och det kan överlasta och skada elsystemet om man ”tankar” sin bil.

Laddning av elbil kan tex göras här:

Laddningsstationer via Järfälla kommuns hemsida
Laddningsstationer via googlesök

Boendeparkering vid Barsbro Torg

Parkeringsplatserna 301-315 intill Barsbro Torg har digitala parkeringstillstånd och kontrolleras av parkeringsbolaget Apcoa.

Rulla till toppen