banner

Givetvis får man renovera i sin bostadsrätt.
Men det gäller att veta vad man får göra och vad man inte får göra, vilka rättigheter man har men också vilka skyldigheter man har.

Många gör fantastiska renoveringar och skapar enormt vackra bostäder.
Men som med allt annat är det oftast förarbetet som är grunden till en lyckad förändring. Gör man förarbetet rätt och kan de regler man har att ta hänsyn till blir processen så mycket trevligare och man riskerar heller inte att hamna i konflikt med sin förening eller grannar.

En sak vi verkligen vill slå ett slag för är att alltid meddela föreningen och begära skriftligt godkännande vid större åtgärder. Det är inte alltid nödvändigt att göra detta enligt lag men om man gör det så underlättar man för sig själv längre fram. Skulle oturen vara framme och en skada uppstå hamnar man i betydligt bättre position om man redan tidigare har fått föreningens godkännande.

Vidare bör man innan renoveringen se till att man har alla hemförsäkringar i ordning.

 

Vad man får och inte får göra i sin bostadsrätt
Vad man får och inte får göra i sin bostadsrätt framgår av bostadsrättslagen och av föreningens stadgar.  Bostadsrättsägarnas Riksförbund rekommenderar att man alltid begär tillstånd från sin förening vid större renoveringar är detta inte alltid ett krav. Vi rekommenderar dock detta för att man skall slippa problem längre fram i processen.
Man har rätt att göra en hel del i sin bostadsrätt utan att någon kan motsätta sig detta. Dock har man en skyldighet att inhämta styrelsens godkännande vid ingrepp i bärande konstruktioner och vid större ändringar i kök och våtrum. Med detta menas exempelvis att man berör befintliga ledningar för vatten, avlopp, värme eller gas.

Elledningar innefattas dock ej av ovanstående utan de får ändras vid behov och av behörig elektriker.

Vidare behöver man tillstånd vid alla andra typer av ingrepp som kan påverka föreningen negativt, exempelvis åtgärder i ventilationskanaler.

Anlita hantverkare
Många gånger uppkommer frågan om man måste anlita hantverkare när man gör renoveringar i en bostadsrätt. Svaret på den frågan är nej.
Man behöver inte anlita hantverkare för att renovera i en bostadsrätt men det är viktigt att se till att arbetet blir korrekt utfört enligt de regler och normer som föreligger. I de fall föreningens stadgar kräver att man anlitar fackmän för olika insatser behöver man dock göra detta.
Om man vill anlita en hantverkare är det bra att känna till att man kan använda sig av ROT-avdraget.

När man ingår ett avtal med en hantverkare bör man göra allt för att undvika framtida missförstånd. Därför är det bra att skriva ett skriftligt avtal om vad man kommit överens om. Avtalet bör även innehålla en paragraf om ROT-avdraget.
Se också alltid till att det företag du väljer har en F-skattesedel.

Rulla till toppen