Uppdateringar stambyte mm

Första etappen av stamrenoveringen, Flygarvägen 10-14, är i slutskedet och håller den
planerade tidsplanen.
Vattentillförseln i garagen har tagits bort. Anledningen är att det finns miljökrav som säger att
det ska finnas slamavskiljare i avloppsbrunnarna. Det gäller sedan tidigare förbud att tvätta bilar
i och utanför garagen.
Vindarna kommer att tilläggsisoleras efter det att stamrenoveringen är klar.
Cubile är ny entreprenör för markskötseln sommar- och vintertid.
Rulla till toppen