Försäkringsinfo för medlemmar

Vårt nuvarande försäkringsbolag, Vardia, har meddelat att de inte kommer att teckna några
avtal avseende bostadsrättsförsäkringar i fortsättningen. Från och med den 1 juli 2017 har vi avtal med försäkringsförmedlaren Söderberg & Partners om en ny
bostadsrättsförsäkring inklusive bostadsrättstillägg. Även en olycksfallsförsäkring för
medlemmar ingår. Försäkringsgivare är Försäkringsbolaget Moderna Försäkringar. Mer
information finns hos allians.com/forsakringar#bostadsratterna under Fastighetsförsäkring.
Rulla till toppen