Parkering

Det har tyvärr visat sig att parkeringsmoralen är dålig i området. Bl.a. är det några som tycker att man kan stå framför sitt garage hela dagar och nätter. Likaså på innergårdarna.

Vi vill påpeka att detta inte är tillåtet p g a brandrisk, hinder för utryckningsfordon, skötsel av gården (bl.a. snöskottning).

Om inte bättring sker kommer vi att behöva införa parkeringsförbud och engagera Europark att sätta böteslappar, vilket även kostar föreningen pengar.

Följande gäller: parkering endast för i- och urlastning i max 10 min.

Med vänlig hälsning

Styrelsen

Rulla till toppen