Kommande stambyte

Vi vill från styrelsens sida informera om att processen med stambytet fortsätter. Konsult från SBC har anlitats för att bistå föreningen i projektet och inför kommande val av entreprenör. I nuläget är en bedömning att det praktiska arbetet kan tänkas påbörjas uppskattningsvis hösten 2017. Vi återkommer med mer information vartefter vi går vidare i processen.

Rulla till toppen