Ny styrelse

Till föreningens styrelse valdes på årsstämman den 8/5 2018:

  • Staffan Hansson [ordförande]
  • Patrik Vuorio [vice ordförande]
  • Sara Widlund [sekreterare]
  • Tommy Sellén
  • Uno Edman
  • Georgios Makris
  • Lars Hallberg

Andreas Marinko valdes till suppleant.

Till valberedning valdes på årsstämman Susanne Sundqvist och Anneli Lundin.

Rulla till toppen