Årsstämma genomförd

Protokoll från föreningens ordinarie årsstämma 2018-05-08 finns nu tillgängligt under sidan Årsmöten/protokoll.

Stämman tillstyrkte stadgeändring i §16 och §35 i enlighet med det förslag som sänts ut tillsammans med årsredovisningen till medlemmar inför stämman. Ytterligare beslut kommer att tillställas en extra stämma, till vilken kallelse kommer. Preliminärt datum är den 4 juni.

Rulla till toppen