Viktigt: information om stambyte

Till medlemmar och hyresgäster i BRF Barsbro Parken:

Vi har tecknat avtal med Universalbyggen AB för stambytet. Arbetet har förlagts i 3 faser för att ge föreningen efter varje fas möjlighet att kunna tacka nej till fortsättning om det inte sköts som överenskommet och planerat.

Fas 1 omfattar Flygarvägen 2-14 och Reavägen under v 18 – ca v 44. Se preliminär tidsplan fas 1 här.

Fas 2 innefattar Pilotvägen 11 till 1 med preliminär start v 39. Se bild på tidsplanen nedan.

tidplan brf fas 2

Fas 3 innefattar Skälbyvägen 27-15 med preliminär start ca v 5 2018. Se bild på tidsplanen nedan.

stambyte fas 3

För respektive lägenhet gäller, när arbetet påbörjats i denna, att badrum kommer att vara obrukbart i ca 8 veckor och kök i ca 3 veckor. Under tiden kommer varm- och kallvatten samt ho finnas på varje trappavsats. Dusch och toalett kommer att ställas upp utanför huset. Skogstoa kommer att kunna hyras.

Inför varje fas kommer ni att få information detaljerna klargörs och tillval kan bokas.

Ni som hyr garage måste vara beredda på att släppa in entreprenören.

Rulla till toppen