Tänk på brandsäkerhet i jul!

Tiden kring jul innebär ofta trevliga stunder med ljus och belysning, men tyvärr ökar därmed också risken för bränder under julemånaden. Var försiktig med levande ljus och belysning!

Läs gärna Brandskyddsföreningens information om levande ljus och belysning.

Se till att du har testat brandvarnaren hemma och att du har en fungerande brandsläckare och gärna brandfilt tillgänglig.

Allmän information om brandsäkerhet: www.brandskyddsforeningen.se/sakra-hemmet

Rulla till toppen