Stopp i avloppsrör Skälbyvägen 15-19

Förra veckan hade Skälbyvägen 15-19 en stark avloppslukt i trappuppgångarna och källarna. Det var totalstopp i rören från huset till gatan då det var mycket stenar/grus samt mycket olja och andra otillåtna föremål som täppte för.

VIKTIGT!

Lägg inte sandiga/grusiga saker i tvättmaskinerna! Det har vid flera tillfällen kommit ut stora mängder sand/grus med tvättvattnet.

Häll inte ut olja i vasken! Det var stora mängder olja i vattnet och det bidrar till att det blir stopp som är svåra att lösa upp. Häll överbliven olja i tomma PET-flaskor och lämna till återvinningscentralen.

Spola inte ner bomull mm i toaletten! Endast toalettpapper är tillåtet.

Det kommer behövas ytterligare spolning och rensning och efter det kommer man gå ner med en kamera och se om det krävs ytterligare åtgärder.

Rulla till toppen