Parkeringsförbud på gård och framför garage!

Som vi meddelat tidigare är det förbjudet att parkera på gårdarna och framför garagen. Detta pga att utryckningsfordon ska kunna komma fram och snöröjning mm ska kunna fungera.

Styrelsen har hittills tyckt att vi gemensamt ska kunna sköta detta men det har visat sig att alltför många parkerar framför garagen, inne på gårdarna och på gräsmattorna.

Blir det ingen ordning på detta kommer vi tvingas anlita parkeringsbolag och då kommer man kunna stå max 15 min för i- och urlastning vid portarna.

För allas vår gemensamma trevnad, vänligen parkera endast på utmärkta platser samt vägar där parkering är tillåten.

Vänligen
Styrelsen

Rulla till toppen