Parkeringen vid Barsbro torg

Nya regler för parkering gäller framöver. Läs mer här! OBS: Uppmarkering av p-platser som var tänkt 17/9 eller 18/9 har flyttats framåt i tiden då entreprenören inte kunde genomföra målning på avsedd tidpunkt pga väta. Entreprenören gör själv uppmärkning vid Barsbro Torg när aktuellt för ny målningstid.

Rulla till toppen