Parkeringar/garage med tillgång till el

Det är inte tillåtet att ladda sin elbil vid parkering med elstolpe eller eluttag i garage då systemet inte är anpassat för det. Elstolparna och uttagen i garagen är till för motorvärmare/kupévärmare och det kan överlasta och skada elsystemet om man ”tankar” sin bil.

Laddning av elbil kan tex göras här:

Laddningsstationer via Järfälla kommuns hemsida
Laddningsstationer via googlesök

Rulla till toppen