Mat- och restavfall

Nu har det gått ett tag sedan vi började med mat- och restavfallssortering och vi kan konstatera att det inte gått helt problemfritt. Det har vid flera tillfällen varit mycket skräpigt. Det har funnits plastpåsar, plastförpackningar och t.o.m. en kastrull i matavfallsbehållarna och restavfallsbehållarna har sett fulla ut när det är flera dagar kvar innan tömning. Det har även observerats att icke boende slänger sopor i våra kärl vilket gjort att styrelsen undersöker ett ev. låsbart alternativ.

Kärlens storlek och antal är beräknat på antal hushåll samt att vi alla sorterar mat, plast, pappersförpackningar, metall, glas, tidningar mm. Om alla medlemmar i föreningen tar ansvar för att sopsortera rätt och slänga på rätt ställe kommer det bli en trevligare utemiljö och föreningen spar dessutom pengar på minskade kostnader för sophämtning.

Vänligen tänk på detta:

  • Se till att kasta matavfallet i avsedda papperspåsar. Fyll inte påsen för mycket och förslut den väl. Släng papperspåsen i den gröna behållaren för matavfall. OBS! Lägg inte papperspåsen i en plastpåse!
  • När ni slänger ert restavfall i de grå behållarna, tänk på att försöka kasta in den en bit för annars staplas det upp i framkant och då uppfattas behållaren som full fast det fortfarande finns plats i den bakre delen av kärlet.

Matavfall töms på tisdagar och restavfallet på onsdagar.

Rulla till toppen