Information om fönsterbyte/renovering

Den 3 juni hölls ett informationsmöte där Tommy Fronda från SCB, som är vår upphandlade projektledare, beskrev vilka olika alternativ som föreningen har när beslut skall fattas om det skall genomföras antingen ett fönsterbyte eller fönsterrenoveringar.

Konsulten förespråkar fönsterbyte av följande skäl:

– Ekonomi. Det finns en stor osäkerhet förknippat med fönsterrenoveringar, då skadans totala omfattning inte går att uppskatta på förhand. Nya målningar/renoveringar måste dessutom ske med 10 års intervall vilket ökar kostnaden. Nya fönster beräknas hålla i runt 40 år.

– Kvalitet. Enligt konsulten kommer nya fönster bidra till bättre inomhusluft, då moderna vädringslister ökar tillflödet av luft i lägenheten samtidigt som läckaget från fönstren minskar värmeförlusten.

Om det blir ett fönsterbyte kommer fönstren att ha ungefär samma konstruktion som de nuvarande. Utsidan kommer att se likadan ut överallt, men de flesta entreprenörer erbjuder tillval för att kundanpassa insidan av fönstren (handtag m.m.).

Mer information om de olika alternativen kommer ges på den extra föreningsstämma som kommer hållas runt månadsskiftet juni/juli. På stämman ska beslut tas om huruvida föreningen skall genomföra fönsterbyte eller fönsterrenovering. Mer information samt kallelse kommer inom ett par veckor.

Hälsningar från styrelsen!

Rulla till toppen