Imma på fönster

Vintertid och även andra årstider kan det uppstå imma, och när det är kallt, även is på fönstrens utsida. Det innebär inte att det är fel på fönstren. Det är ett tecken på att fönstren är välisolerade med lågt U-värde. Det är i själva verket en kvalitetsstämpel, då det indikerar ett litet värmeläckage genom fönsterytan.

Rulla till toppen