Försäkring för medlemmar

Försäkring

Från och med 1 juli 2016 är försäkringsbolaget Vardia ny försäkringsgivare för föreningens försäkringar. För bostadsrättsinnehavare ingår:

Bostadsrättstillägg

Bostadsrättstillägg som ger skydd för skador som bostadsrättsinnehavaren enligt bostadsrättslagen eller föreningens stadgar är reparationsskyldig och underhållsskyldig för. Försäkringen ersätter skada på fast inredning som bostadsrättsinnehavaren bekostar. Självrisken är 1500 kr per skada.

Olycksfallsförsäkring

Försäkringen ersätter kostnader på grund av olycksfall för besökande, boende och styrelseledamöter när de befinner sig i fastigheten samt även under uppdrag för bostadsrättsföreningens räkning eller under färd till och från sådant uppdrag.

Så här gör du vid vattenskada

Agera omedelbart! Felanmäl till Svefab, kontakta styrelsen, anmäl skadan till försäkringsbolaget. Alla berörda parter ska göra skadeanmälan till sina respektive försäkringsbolag.

Detaljerad information och fullständiga villkor finns på www.vardia.se under Företag/ Fastighet/Bostadsrättsförening. Telefonnummer till kundservice/skador är 08-50112150.

OBS! Det är viktigt att medlemmarna och hyresgästerna har egen hemförsäkring som bl.a. gäller för lösöret.

Ovanstående information finns även under avsnittet ”Försäkring” på sidan A-Ö på vår hemsida.

Rulla till toppen