Ersättning elkostnad, stambytet

Information från styrelsen om engångsersättning för ökad elförbrukning under stambytet

Det har kommit till föreningens kännedom att bostadsrättsinnehavare har fått ökade elförbrukningskostnader i samband med stambytet, detta på grund av att stambytesleverantören har använt lägenhetsel för drift av viss utrustning.

Styrelsen har beslutat att:

Ersätta bostadsrättsinnehavare med etthundrafemtio kronor (150kr) för den ökade elförbrukningen som stambytet innebär. Bostadsrättsavgiften för januari kommer att reduceras med ovan nämnt belopp.

Beloppet är baserat på genomgång av elfakturor från bostadsrättsinnehavare som har genomgått stambytet.

För bostadsrättsinnehavare som menar att stambytet har medfört en högre kostnad än vad ovan ersättning täcker:

Inkom med fakturaunderlag för berörd period där ni anser att stambytet har orsakat en förhöjd elförbrukning samt underlag för föregående år/period där samma information framgår. Ange belopp som ni anser er ha rätt till minus ersättningen som anges enligt ovan. Styrelsen kommer sedan att ta beslut om och informera bostadsrättsinnehavaren om eventuell extraersättning baserat på inkommet underlag.

Lämna underlaget till styrelsen i brevlådan på baksidan av Skällbyvägen 19 (gråa ståldörren).

Vid frågor gällande beslutet, vänligen kontakta styrelsen på: styrelsen@brfbarsbroparken.se

Med vänliga hälsningar,

Styrelsen

Rulla till toppen