Beslut om stambyte

Vid extrastämman den 31/5 gavs en presentation av Micael Björk, konsult från SBC, om resultat från de initiala undersökningar som gjorts av status på stammar inom vårt fastighetsbestånd. Rekommendationen baserat på resultat var tydligt att genomföra ett stambyte i närtid. Närvarande medlemmar röstade enhälligt för att ge styrelsen i uppdrag att upphandla och genomföra stambyte och badrumsrenovering. Mer information följer om detta löpande under processen. En preliminär bedömning är att praktiskt arbete med stambytet skulle kunna påbörjas våren 2017 eller hösten 2017. Protokoll från stämman finns på sidan Årsmöten/protokoll.

Rulla till toppen