Besiktning av stammar och vattenledningar

Under februari månad kom det in 22 felanmälningar till Svefab. 6 st var av fuktkaraktär, från trög avrinning till total sanering av badrum, kök och hall.

En konsult har anlitats för besiktning av stammar och vattenledningar. Ett 20-tal lägenheter på olika plan samt några källare och garage har okulärbesiktigats och fuktmätts. Vi avvaktar konsultens sammanställning och förslag till åtgärd. Vi räknar med att den rapporten kan lämnas på årsmötet.

Styrelsen

Rulla till toppen