Avfallshantering/Waste disposal

Vi har fått brev från Järfälla kommun som meddelar att vår avfallshantering inte fungerar bra. Det här har vi redan informerat om men tyvärr har det inte blivit någon förbättring.

ALLA vi som bor i Brf Barsbro Parken har ett GEMENSAMT ansvar att detta fungerar. Om vi inte sköter detta kommer vi få en extra felsorteringsavgift och behållaren kommer dessutom inte att tömmas. Det innebär att vi vid varje tillfälle det är felsorterat blir tvungna att beställa en extra tömning. Kostnaderna kommer öka markant och det är ALLA VI SOM BOR HÄR som kommer få betala.

Det är upp till ALLA UTAN UNDANTAG att sköta sopsorteringen!!

Det är inte ett påhitt från Styrelsen att vi ska ha denna sortering. Från 1 januari 2020 är det obligatoriskt för alla som bor i Järfälla

Läs brevet från Järfälla kommun

 

We have received a letter from Järfälla Municipality announcing that our waste disposal is not done correctly. We have already pointed this out, but unfortunately, there has been no improvement.

ALL OF US who live in Brf Barsbro Parken have a JOINT responsibility for this to work. If we do not sort our waste correctly, we will receive an extra sorting fee and the container will not be emptied. This means that every time we throw anything not allowed we will have to order an extra emptying of the waste. The costs will increase significantly and it is ALL OF US that live here who will have to pay.

It’s up to EVERYONE WITHOUT EXCEPTIONS to sort the waste correctly!!

This is not something the Board has come up with. From January 1, 2020, it is compulsory to sort the waste for everyone living in Järfälla.

 

Rulla till toppen