Återvinningshuset

Behållarna för pappersförpackningar fylls snabbt upp och vi uppmanar alla att vika ihop alla förpackningar så vi inte fyller behållarna med en massa luft.

Vi vill också påminna om att det är INTE tillåtet att ställa sopor bredvid våra behållare för mat- och hushållssopor. Det har vid flera tillfällen ställts dit kartonger, säckar med jord mm.

Rulla till toppen