Årsstämma genomförd

BRF Barsbro Parkens årsstämma genomfördes den 2/5, med påföljande konstituerande styrelsemöte. Till ny styrelse valdes Staffan Hansson (ordförande), Andreas Marinko (vice ordförande), Patrik Vuorio (sekreterare), Uno Edman, Tommy Sellén, Sara Widlund och Georgios Makris (ledamöter) samt Lasse Hallberg (ersättare). Anneli Sundin och Susanne Sundqvist valdes som funktionärer i valberedningen.

Rulla till toppen