Avbrott i Fjärrvärmeleveransen Onsdag 14/9

Onsdag 14/9 kommer ni att bli utan fjärrvärmen mellan ca 08:00-21:00 p g a att vi måste flytta ledningar som ligger i vägen för en utbyggnad av Barkarbyskolan. Vi kommer att avisera genom lappar i portar (brevlådor i icke flerfamiljshus).

Hälsningar från EON