Att tänka på vid avflyttning/som ny medlem

  1. Skifta nycklar
  2. Skifta aptusbrickor. Köparen  mailar till styrelsen(at)brfbarsbroparken.se  och ber att brickorna överförs till köparen samt vilket telefonnummer som ska anges i porttelefonen.     Ange lägenhetsnummer, bricknummer, färg på brickan samt adress. Tala också om vilket namn som ska stå på dörren och i porten.
  1. Köparen ringer Canal Digital 0770-115511 för att överföra det kollektiva abonnemanget och välja ”egna” kanaler. Obs tv-boxen inklusive kortet tillhör lägenheten.
  2. Bredband via Ownit behöver inte ändras
  3. Visa källarförråd och se till att det är låst.