Årsstämma genomförd 3/5

Föreningens ordinarie årsstämma 2016 genomfördes den 3 maj. Protokoll finns nu tillgängligt under sidan Årsmöten/protokoll och den nya styrelsens sammansättning under Styrelsen. Andreas Marinko och Emma Lee Lydén valdes in som nya ledamöter. Vi tackar även Mark Kristoffersson (avgående) för tidigare insatser.