Årsmöte

Årsmöte kommer att hållas den

27/5 kl 19.00 på Ikaros, Barkarby Centrum

Kallelse kommer i brevlådan

Eventuella motioner, skriftliga och undertecknade, ska vara styrelsen tillhanda senast 15/4 2015.

Mvh

Styrelsen