banner

Föreningen är försäkrade hos försäkringsbolaget Folksam, genom Bostadsrätterna. För bostadsrättsinnehavare ingår bostadsrättstillägget och en olycksfallsförsäkring.

Bostadsrättstillägg

Bostadsrättstillägg som ger skydd för skador som bostadsrättsinnehavaren enligt bostadsrättslagen eller föreningens stadgar är reparationsskyldig och underhållsskyldig för. Försäkringen ersätter skada på fast inredning som bostadsrättsinnehavaren bekostar.

Olycksfallsförsäkring

Försäkringen ersätter kostnader på grund av olycksfall för besökande, boende och styrelseledamöter när de befinner sig i fastigheten samt även under uppdrag för bostadsrättsföreningens räkning eller under färd till och från sådant uppdrag.

Folksam
Bohusgatan 14, 160 60 Stockholm
www.folksam.se

Detaljerad information och fullständiga villkor finns på www.soderbergpartners.se/bostadsratterna. Telefonnummer till kundservice är som följer:

Skador på fastigheten (tex brand- eller vattenskada)
Telefon: 08-722 68 70
E-post: foretagsbyggskada@folksam.se
Öppettider: 07.30-17.00, Mån – Fre

Agera omedelbart vid vattenskada! Felanmäl till Svefab, kontakta styrelsen, anmäl skadan till försäkringsbolaget. Alla berörda parter ska göra skadeanmälan till sina respektive försäkringsbolag

Övriga skador (tex ansvar, egendom, rättsskydd, olycksfall mm)
Telefon: 08-772 80 20
E-post: foretagsskada@folksam.se

Vid akut skada efter kl. 17.00 och under helger, ring Folksams Jour:
Jourtelefon: 0771-45 00 00

Orsaks-/fuktbesiktning
Telefon: 075-245 16 17
Hemsida: www.anticimex.com/sv-se/formular/bostadsratterna/

Skadereglering och sanering vid skadedjursskador
Anticimex Tel: 075-245 10 00
E-post: kundservice@anticimex.se
Hemsida: www.anticimex.se.

OBS! Det är viktigt att medlemmar och hyresgäster har egen hemförsäkring som bl.a. gäller för lösöret.

Rulla till toppen