Uppdatering TV, nät, duschvagnar: 2018-03-02

Fiberbrottet ska vara åtgärdat.  Tillgång till TV och internet skall vara fullgod för samtliga i området. Vänligen informera styrelsen om ni inte har fått tillbaka TV eller internet

Vad gäller duschvagnar finns info på portar på Pilotvägen.