Tidplan ventilationsarbete

Arbete med ventilation kommer att påbörjas vecka 10, dessa arbeten sker på tak och vind. Efter fönsterbyte kommer de att avisera injustering av luftflödet.

Mvh

Styrelsen