Viktigt om portar och källardörrar

På förekommen anledning där obehöriga befunnit sig i bla källare vill vi uppmana alla att säkerställa att portar och källardörrar går i lås vid in- och utpassering. Grus kan göra så att dörrar inte stängs helt och går i lås så var vaksam!