Stopp i avloppsrör Skälbyvägen 15-19

Förra veckan hade Skälbyvägen 15-19 en stark avloppslukt i trappuppgångarna och källarna. Det var totalstopp i rören från huset till gatan då det var mycket stenar/grus samt mycket olja och andra otillåtna föremål som täppte för.

VIKTIGT!

Lägg inte sandiga/grusiga saker i tvättmaskinerna! Det har vid flera tillfällen kommit ut stora mängder sand/grus med tvättvattnet.

Häll inte ut olja i vasken! Det var stora mängder olja i vattnet och det bidrar till att det blir stopp som är svåra att lösa upp. Häll överbliven olja i tomma PET-flaskor och lämna till återvinningscentralen.

Spola inte ner bomull mm i toaletten! Endast toalettpapper är tillåtet.

Det kommer behövas ytterligare spolning och rensning och efter det kommer man gå ner med en kamera och se om det krävs ytterligare åtgärder.