Styrelse

Till föreningens styrelse valdes på årsstämman den 8/6 2021:

  • Staffan Hansson [ordförande]
  • Hans Uggla [sekreterare]
  • Tommy Sellén
  • Georgios Makris
  • Lars Hallberg
  • Carina Ankarloo
  • Merve Andic

Styrelsen nås per mail på styrelsen (at) brfbarsbroparken.se.