Styrelse

Till föreningens styrelse valdes på årsstämman den 13/5 2019:

  • Staffan Hansson [ordförande]
  • Danise Strand [sekreterare]
  • Tommy Sellén
  • Uno Edman
  • Georgios Makris
  • Lars Hallberg
  • Carina Ankarloo
  • Ida Färd

Styrelsen nås per mail på styrelsen (at) brfbarsbroparken.se.