P-plats / garage

Regler gällande p-platser och garage

  • Ett garage eller p-plats per hushåll
  • Man ska ha ett registrerat fordon
  • Kan stå i kö för både garage och p-plats samtidigt men när garage tilldelas förverkas platsen i p-platskön. Vid tilldelning av p-plats behålls köplatsen till garage.
  • Kan stå i kö för en ”andra” p-plats eller garage men köande utan bilplats går före.
  • Kan stå i kö för byte av garage men då står medlemmen/hyresgästen för kontraktskostnaden.
  • Vid andrahandsuthyrning av bostaden måste garage- eller p-plats sägas upp.
  • Används garaget till annat, exempelvis förråd, kan det sägas upp enligt avtalet.
  • Vid försäljning av lägenhet sägs garage- p-plats automatisk upp.
  • Efter att ha tackat nej till erbjudande 2 gånger eller inte svarat på erbjudande placeras man sist i kön.

OBS!  All hantering av köer till p-platser och garage handhas av SBC.

Ring SBC kundtjänst på telefonnummer 0771-722 722 och framför ditt ärende.

Parkering