P-plats / garage

Föreningens p-platser och garage

  • Kontakta SBC kundtjänst, tel. 0771-722 722 för att ställa dig i kö till garage eller p-plats
  • Man ska ha ett registrerat fordon och man kan ha ett garage eller p-plats per hushåll
  • Man kan stå i kö för både garage och p-plats samtidigt men när garage tilldelas förverkas platsen i p-platskön. Vid tilldelning av p-plats behålls köplatsen till garage.
  • Man kan stå i kö för en ”andra” p-plats eller garage men köande utan bilplats går före.
  • Man kan stå i kö för byte av garage men då står medlemmen/hyresgästen för kontraktskostnaden.
  • Vid andrahandsuthyrning eller försäljning av bostaden sägs garage eller p-plats upp. Garage eller p-plats kan inte överlåtas.
  • Används garaget till annat, exempelvis förråd, kan det sägas upp enligt avtalet.
  • Efter att ha tackat nej till erbjudande 2 gånger eller inte svarat på erbjudande placeras man sist i kön.

 

Parkering förbjuden

Parkering förbjuden gäller på gårdar och framför garagen. Man får endast stanna utanför portarna för i- och utlastning.

Parkering

Boendeparkering vid Barsbro Torg

Parkeringsplatserna 301-315 intill Barsbro Torg har digitala parkeringstillstånd och kontrolleras av parkeringsbolaget Apcoa.