Parkering framför garage

På förekommen anledning påminner vi om att parkering inte får förekomma framför våra garage. Styrelsen påminner om detta samt att det är viktigt att alla visar varandra hänsyn.