Nedskräpning miljöstugan Flygarvägen 14

Vi vill uppmana samtliga boende att inte kasta möbler och annat stort föremål som ska slängas på återvinningscentral. Detta medför extra kostnader för föreningen och uppskattas av ingen.

Va snäll och släng rätt sak på rätt plats!