Håll rent utanför återvinningshusen!

Vi ber alla att se till att inte ställa saker utanför återvinningshusen. Det blir andra som får plocka upp och vi gynnas alla av en prydlig och städad miljö i området.