Ekonomi, årsmöte

Frågor har inkommit om det ekonomiska läget. Planerat datum för årsmöte är den 8 maj 2018. Närmare information om detaljer kring ekonomi och planer framöver kommer då. Generellt kan sägas att föreningens ekonomi ser bra ut i nuläget.