Avgift för andrahandsuthyrning

För andrahandsuthyrningar med uthyrningsdatum 2017-01-01 eller senare tas, enligt beslut från styrelsen, en avgift ut på 373kr/mån i enlighet med den stadgeändring som godkändes vid senaste stämman.