Årsmöte 3 maj

Som även meddelats i respektive port äger BRF Barsbro Parkens årsstämma 2016 rum tisdagen den 3 maj. Kallelse kommer ca 3 veckor innan. Eventuella motioner till årsmötet ska finnas skriftligen (undertecknade) hos styrelsen senast den 15 mars 2016.