Porttelefon felanmäld

Som en del har märkt fungerar inteporttelefonen. SafeTeam har varit här ochdet visade sig att det är hos Telia felet finns.Det är felanmält men kan ta lite tid innan manåtgärdar p g a större driftstörning i Järfälla ochSollentuna. H/Styrelsen

Kallelse till extrastämma 8 juni

Datum och tid: Onsdag den 8 juni 2022 kl. 18:00Lokal: Rest. Ikaros Barkarby Centrum Dagordning   1.    Stämman öppnas   2.    Godkännande av dagordning   3.    Val av stämmoordförande   4.    Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare   5.    Val…

Målning av parkeringsplatser

Alla betalparkeringar samt boendeparkeringar med digitalt parkeringstillstånd kommer att målas med start kl. 06.00 måndag 23 maj. Det innebär att vi tillfälligt inte kan parkera där. Bilfritt på betalparkeringarna på torget samt boendeparkering 301-315 med digitalt tillstånd Från kl. 22.00…