Boendeparkering vid Barsbro Torg

Föreningens boendeparkering intill Barsbro Torg har länge haft problem med att otillåtna bilar parkerar där. Styrelsen har nu infört digitala boendeparkeringstillstånd för platserna 301-315. Parkeringsbolaget kan nu övervaka dessa platser och vi hoppas att denna åtgärd ska lösa problemet.

Bostadsrätternas Fastighetsförsäkringar

en 1/5-2020 startar en ny försäkringsperiod. Vi kommer fortsatt att ha Bostadsrätternas fastighetsförsäkringar men det som är nytt är att det blir en ny försäkringsgivare, Folksam. Nya kontaktuppgifter finns på vår sida A-Ö och försäkringsbeviset kan nås på SBC Mina…