Fjärrvärmeavbrott onsdag 30/9

Meddelande från E.ON. Onsdagen 30/9 berörs ni av ett avbrott i fjärrvärmeleveransen. Detta p g a att vi förbereder lednings omläggningar i Veddestavägen & framtida ombyggnationer där. Avstängningen berör Veddestavägen 1, delar av Skälbyvägen. Fasanvägen, Barkarby Centrum, Propellergränd, Catalinagränd, Vinggränd,…

Containern för grovsopor är utbytt

Den trasiga containern i återvinningshuset är nu utbytt till nya 600 l sopkärl. Kommunen byter ut alla containrar pga arbetsmiljöskäl. Det går att slänga grovsopor igen men har du väldigt stora saker får de lämnas på återvinningscentralen, tex vid Görväln.

Avgiftshöjning

På grund av kostnader vi inte kunnat budgetera såsom fuktskada i öppna förskolan, översvämningar i tvättstugorna samt asbest vid omläggning av tak på Izgaragrillen tvingas vi att höja avgiften fr o m 2020-10-01 med 5%.

Återvinningshuset

Behållarna för pappersförpackningar fylls snabbt upp och vi uppmanar alla att vika ihop alla förpackningar så vi inte fyller behållarna med en massa luft. Vi vill också påminna om att det är INTE tillåtet att ställa sopor bredvid våra behållare…