banner

För att beställa ny bricka eller ändra dina uppgifter i porttelefonen, kontakta styrelsen per e-post på styrelsen (at) brfbarsbroparken.se eller genom vårt kontaktformulär.

Hjälp oss genom att ange tydlig information i ditt mail

Beställningen skall innehålla följande information:

  • Ditt namn
  • Din adress
  • Ditt lägenhetsnummer
  • Telefonnummer där du kan nås
  • Vilken åtgärd som behövs

Vid beställning av bricka, tala om vad som behövs:

Behöver du beställa en ny (ytterligare) bricka eller är det en gammal bricka som gått förlorad/slutat att fungera?

Den gröna brickan har access till tvättstuga och återvinningshus (en per hushåll), medan den blå brickan endast ger access till din port. Vid förlust, meddela vilken bricka som tappats bort och skall spärras – siffran finns på varje bricka (1,2,3 etc).

Kostnad

För att minska våra kostnader kring administration och hantering av nummer i porttelefon och aptusbrickor hanteras detta av styrelsen. Byte av telefonnummer eller ersättning av felfungerande bricka görs kostnadsfritt. Vid borttappad bricka eller begäran om ytterligare bricka tar vi dock ut en administrativ avgift på 200kr/bricka som läggs på nästa avi.

20150315_151453

se allt
Rulla till toppen