A-Ö

 

Andrahandsuthyrning

Om du under en period inte kan nyttja din lägenhet själv kan du ansöka om att hyra ut den i andra hand. Observera att all uthyrning oavsett längd måste godkännas av styrelsen. Otillåten uthyrning kan leda till förverkande av nyttjanderätten för bostadsinnehavaren. Blanketter hittar du här på hemsidan under Rapporter – Blanketter. När blanketten är ifylld kan den lämnas i brevlådan till styrelserummet på baksidan av huset på Skälbyvägen 19. Om du har garage eller p-plats sägs den upp vid andrahandsuthyrning.

Antenner

Vill du sätta upp parabolantenn, utomhusantenn, skyltar eller markiser måste du först begära ett särskilt tillstånd av styrelsen. Eventuellt bygglov kan krävas.

Bostadsrättsinnehavarens ansvar

  • Allt som finns på insidan av bostaden
  • Rensning av golvbrunn, sil samt vattenlås
  • Diskmaskin, kyl- och frysskåp, spis och micro
  • Tapeter och golv
  • Icke bärande väggar

Brandskydd

Du skall ha minst en brandvarnare i din lägenhet och testa den regelbundet. Se även till att ha en handbrandsläckare så att du själv kan släcka en mindre brand om olyckan är framme. Mer information om brandskydd och hemsäkerhet hittar du hos t.ex. Brandskyddsföreningen.

Styrelsen arbetar regelbundet med SBA (systematiskt brandskyddsarbete). Har du frågor eller noterar något som skulle kunna utgöra en brandrisk, kontakta styrelsen.

Fest

Ska du ha fest hoppas vi att ni får trevligt. Tänk dock på att just fest och hög musik är den absolut vanligaste orsaken till klagomål i en bostadsförening. Sätt gärna upp en liten lapp eller berätta att du ska ha fest, så blir stämningen bättre!

Fläktar och ventiler

Information till våra bostadsrättsinnehavare – observera att nedanstående information inte gäller Skälbyvägen 21 utan övriga lägenheter. 

Spisfläkt med motor får INTE vara monterad till ventilationen då vi har mekanisk frånluft!

Spiskåpa är det bästa, men kolfilterfläkt är också godkänt under förutsättning att den monteras rätt. Utsuget på fläkten ska anslutas med en ventil ut i köket. Röret för ventilationen måste anslutas med en ställbar ventil. Vid felkoppling påverkar det hela vårt mekaniska frånluftssystem negativt och det kan även påverka värme och radon.

Försäkring

Försäkringsbolaget Folksam, genom Bostadsrätterna, är försäkringsgivare för föreningens försäkringar. För bostadsrättsinnehavare ingår bl.a.:

Bostadsrättstillägg

Bostadsrättstillägg som ger skydd för skador som bostadsrättsinnehavaren enligt bostadsrättslagen eller föreningens stadgar är reparationsskyldig och underhållsskyldig för. Försäkringen ersätter skada på fast inredning som bostadsrättsinnehavaren bekostar.

Olycksfallsförsäkring

Försäkringen ersätter kostnader på grund av olycksfall för besökande, boende och styrelseledamöter när de befinner sig i fastigheten samt även under uppdrag för bostadsrättsföreningens räkning eller under färd till och från sådant uppdrag.

Folksam
Bohusgatan 14, 160 60 Stockholm
www.folksam.se

Detaljerad information och fullständiga villkor finns på www.soderbergpartners.se/bostadsratterna. Telefonnummer till kundservice är som följer:

Skador på fastigheten (tex brand- eller vattenskada)
Telefon: 08-722 68 70
E-post: foretagsbyggskada@folksam.se
Öppettider: 07.30-17.00, Mån – Fre

Agera omedelbart vid vattenskada! Felanmäl till Svefab, kontakta styrelsen, anmäl skadan till försäkringsbolaget. Alla berörda parter ska göra skadeanmälan till sina respektive försäkringsbolag

Övriga skador (tex ansvar, egendom, rättsskydd, olycksfall mm)
Telefon: 08-772 80 20
E-post: foretagsskada@folksam.se

Vid akut skada efter kl. 17.00 och under helger, ring Folksams Jour:
Jourtelefon: 0771-45 00 00

Orsaks-/fuktbesiktning
Telefon: 075-245 16 17
Hemsida: www.anticimex.com/sv-se/formular/bostadsratterna/

Skadereglering och sanering vid skadedjursskador
Anticimex Tel: 075-245 10 00
E-post: kundservice@anticimex.se
Hemsida: www.anticimex.se.

OBS! Det är viktigt att medlemmar och hyresgäster har egen hemförsäkring som bl.a. gäller för lösöret.

Hjärtstartare

Föreningen har en hjärtstartare som hänger vid tvättstugans bokningstavla, Skälbyvägen 17-19. I källarkorridoren finns en grön skylt som märker ut var den finns.

Husdjur

Se till att dina husdjur inte skadar eller förorenar på lekplatser, trädgårdsytor eller i huset. Rastning av hundar är förbjudet inom vårt bostadsområde. De får heller inte springa lösa eller orsaka störande ljud.

Hyresgästens ansvar

Du som hyresgäst ska själv byta säkringar, glödlampor, lysrör, ugns- och kylskåpslampor – det vill säga allt förbrukningsmaterial i din lägenhet.

Har du balkong, uteplats, egen entré eller parkeringsplats måste du själv vårda och skotta dessa ytor.

Enklare åtgärder i lägenheten, som att skruva fast en lös skruv eller liknande, utför du själv. Se därför till att du alltid har enklare verktyg i lägenheten.

Allt övrigt anmäls till SVEFAB via felanmälan.

Moped/motorcykel/bil

Var snäll och åk inte moped/motorcykel/bil på våra gångvägar. Undantags fall vid flytt och avlastning. Det är parkeringsförbud på våra gårdar och framför garagen.

Musik

Spela gärna musik, men inte på en ljudnivå så det hörs in till grannarna.

Parkering

Barsbro Torg har avgift enligt skyltning. Läs informationsdokumentet om parkering här. Parkering är endast tillåten på plats med utmärkt parkering! Det är inte tillåtet att parkera utanför portar, garage eller våra gångvägar! Ett kortare stopp för lastning är dock tillåtet.

För att ställa dig i kö till parkering/garage, kontakta SBC 0771-722 722. Läs mer om parkering här.

Portbrickor och porttelefon

Läs mer om detta här.

Renovering eller ombyggnation

Behöver du spika eller borra i väggarna, ta hänsyn till andra och gör det på andra tider än mellan 20.00 och 08.00.

Kontakta alltid styrelsen gällande t.ex. ingrepp i bärande väggar och stommar, till- och ombyggnader av kök, våtrum samt uteplatser. Risken finns att du annars tvingas återställa detta till ursprungligt skick samt ersätta för eventuella uppkomna skador och kostnader.

Rökning

Många är allergiska mot tobaksrök. Rökning är därför förbjuden i fastighetens allmänna utrymmen. Det är förbjudet att kasta fimpar på gården samt från balkongerna. Från 1 juli 2019 är det förbjudet att röka vid lekplatser.

Skadedjur

I händelse av skadedjur använder vi oss av Anticimex.

Tel: 075-245 10 00
E-post: kundservice@anticimex.se
Hemsida: www.anticimex.se.

Stadgar

Läs dem noga – det är viktig information för dig som medlem i bostadsföreningen. Här finns de regler som gäller och här regleras både dina rättigheter och skyldigheter. Brott mot stadgarna kan betyda att medlemskapet förverkas och du måste då flytta. Det förutsätts att du känner till vad som gäller enligt stadgarna.

Stambyte
Stambyte genomfördes 2017-2018 i föreningen. Du kan läsa mer om den information som gällde under stambytet och om dess faser här.

Styrelse

Styrelsen väljs på årsstämman. Vill du vara med i styrelsen eller föreslå någon är du välkommen att kontakta valberedningen.

Städning

Har du synpunkter på städningen – kontakta styrelsen. Det ger oss stöd och hjälp när vi förhandlar om pris och handlar upp nya tjänster.

Störningsjour

Ibland händer det att det att det är livliga fester med hög musik eller så är det något annat som är störande. Vår ambition är att det ska bli tyst och lugnt i huset så att alla får sin nattvila.
Vid eventuell händelse kan du kontakta Svenska Störningsjouren. Under kontorstid gäller telefonnummer 08-645 00 35, annan tid 08-568 214 00.

Trapphus/källargångar

Håll dina personliga ägodelar borta från trapphus/källargångar och entré. Annars försvårar du för våra städare och kan hindra ambulans/brandkår vid utryckning. Lösa föremål kan dessutom utgöra en brandrisk.

TV

Föreningen har abonnemanget TV-flex hos Telenor. Kostnaden är inräknad i månadsavgiften. Telenor kundtjänst tel: 020 222 222.

Tvättstugan

Mycket irritation uppstår i samband med tvättstugorna. Respektera de regler som gäller vid bokning av tvättstugorna samt för städningen efteråt. Det är inte tillåtet att färga kläder i tvättmaskinerna. Här kan du boka tvättid.

Tyst i huset

Klockan 22.00 ska huset vara “i vila”.